A downloadable game for Windows

De prototypes voor het ISA project van Raoul Scholtens in opdracht van de HKU. Deze protoypes zijn gemaakt om het idee van de mechanics over te brengen.


Protoype 1: Gigantisch klein

Gebruik WASD om te lopen en de muis om rond te kijken. Het doel is om naar de overkant te komen.


Protoype 2: Je hebt meer invloed dan je denkt

Gebruik WASD om te lopen en de muis om rond te kijken. Probeer de trap op te komen.

Download

Download
Gigantisch klein Build.zip 18 MB
Download
Je hebt meer invloed dan je denkt Build 18 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.